Mana Ahuriri Trust

HE WHENUA TIPU TONU, HE TANGATA TIPU TONU

 

 

 

 

Whakapapa RegistrationAnnual Report 2022-2023

Ahuriri tonu e

Ka hoki nei au ki te orokohanga O Ahuriri

Heipipi ki te raki te tohu o te mana o te mauri O Whatumamoa

I Heretaunga waiho e Te Orotu waiho ki a Whatumamoa

Nona taku kiri pango

Na wai ra, Na wai ra

Ki Te Whanganui A Orotu ki Ahuriri

Ko te ipu a Taraia ko te Maara a Tawhao

Ko ona tiini ki runga ko ona tiini ki raro

Kati ana a Maungaharuru tuwhera a Tangitu,

Kati ana a Tangitu, tuwhera a Maungaharuru

Otatara ki te tonga Kohukete ki te uru, Mataruahou ki te moana

Kai tua ko Pania te tipua no te iwi Ponaturi e

Omiomio te whenua

Ko Ahuriri tonu e

Ruruarau Hiha

The Settlement

0508 00 6262

info@manaahuriritrust.com

PO BOX 12076 Ahuriri Napier 4144