Mana Ahuriri Trust

He whenua tipu tonu, he tangata tipu tonu

 

 

 

Register
News Letter

Pānui Oct 2023

Ahuriri Tonu e

Ka hoki nei au ki te orokohanga O Ahuriri

Heipipi ki te raki te tohu o te mana o te mauri O Whatumamoa

I Heretaunga waiho e Te Orotu waiho ki a Whatumamoa

Nona taku kiri pango

Na wai ra, Na wai ra

Ki Te Whanganui A Orotu ki Ahuriri

Ko te ipu a Taraia ko te Maara a Tawhao

Ko ona tiini ki runga ko ona tiini ki raro

Kati ana a Maungaharuru tuwhera a Tangitu,

Kati ana a Tangitu, tuwhera a Maungaharuru

Otatara ki te tonga Kohukete ki te uru, Mataruahou ki te moana

Kai tua ko Pania te tipua no te iwi Ponaturi e

Omiomio te whenua

Ko Ahuriri tonu e

Ruruarau Hiha

Ngā Uara – Our Values

Whanaungatanga

Knowing our identity and our relationships with each other

Manaakitanga

Looking after our people from mokopuna to pakeke

Kaitiakitanga

Protecting and Preserving our taonga tuku iho of Mana Ahuriri Trust

Kia tika, kia Pono

Acting with intergity, true to our people and our kaupapa

Wairuatanga

Respecting the spiritual essence in all of us

0508 00 6262

info@manaahuriritrust.com

PO BOX 12076 Ahuriri Napier 4144

Mana Ahuriri

Trust