Get in touch with us

Mana Ahuriri Trust

Ngā Uara – Our Values

 

Whanaungatanga

Knowing our identity and our relationships with each other

Manaakitanga

Looking after our people from mokopuna to pakeke

Kaitiakitanga

Protecting and preserving our taonga tuku iho of Mana Ahuriri

Kia tika, kia pono

Acting with integrity, true to our people and our kaupapa

Wairuatanga

Respecting the spiritual essence in all of us