Tangoio Marae

Ka Tuwhera a Maungaharuru, ka kati a Tangitū

when the season of Maungaharuru open, the seasons of Tangitū closes

Ka tuwhera a Tangitū ka kati a Maungaharuru

when the season of Tangitū open, the season of maungaharuru closes.

Tangoio marae is located in Tangoio. Its principal hapū are Marangatūhetaua (Ngāti Tū), Ngāi Tātara, Ngāi Te Ruruku ki Tangoio, Ngāti Kurumōkihi (Ngāi Tātara)